Menu Sluiten

Over Papa Zorg

Papa Zorg is een zorgorganisatie met zorgaanbod in heel Nederland.

In co-creatie met de gemeente, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners willen wij onze bijdrage blijven leveren aan de verdere ontwikkeling, vernieuwing en verbetering van het stelsel van zorg en ondersteuning.

Wij willen gezond leven en zinnig & zuinig zorggebruik stimuleren.

Wij willen bijdragen leveren aan een goede volksgezondheid, kwalitatief goede en doelmatige zorg en voor iedereen toegankelijke zorg.

KWALITEIT

Kwaliteit is voor ons het voldoen aan de gebalanceerde eisen en verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden.

Op organisatorisch niveau vinden mensen een vast team en het nakomen van afspraken belangrijk. Een vast team is essentieel voor kwaliteit. Mensen verkeren in een kwetsbare situatie, waarbij vertrouwen, signalering, en een ‘klik’ nodig zijn. Dit kan alleen gerealiseerd worden als er een vaste groep medewerkers de zorg verleent. Wij zijn een klein team, dus weinig wisselende gezichten, die de regie aan de cliënt overlaten. Wij houden ons aan de gewenste tijden.

Zorg moet aansluiten op wat mensen zelf belangrijk vinden. Deskundigheid en het herkennen van veranderingen zijn belangrijk. Voor onze cliënten zijn verwachtingen geen teleurstellingen.

Wij leveren kwalitatieve zorg; dichtbij, laagdrempelig en op maat.

EMPATHIE

Wij hebben de wens om te zorgen voor wat kwetsbaar is. Primair gaat het om de betrokkenheid bij de cliënt, om persoonlijk contact, om medeleven, om tijd en aandacht en om een luisterend oor. Een cliënt die zich begrepen voelt herstelt sneller en zit lekkerder in zijn/ haar vel.

Wij bieden maatwerk door naar de persoonlijke situatie van de cliënt te kijken.

Cliënten hebben iemand nodig met een helikopterview. Wij zetten het complete systeem om in burgertaal. Wij spelen een belangrijke rol bij het begeleiden en wegwijs maken van de burger richting de best passende zorg.

AMBITIES

Geïnspireerd door onze kernwaarden hebben wij SMART doelen gesteld.

In 2025 zijn wij gegroeid tot één van de meest toonaangevende zorginstellingen van Nederland. Toekomstige medewerkers, zelfstandige zorgverleners en cliënten vinden ons staan bekend als ‘toegankelijk’, ‘professioneel’ en ‘betrouwbaar’.

Wij vormen een belangrijke meerwaarde voor de sector. Ons dienstenaanbod is dan ook verrijkt met verrassende vernieuwingen voor de sector en zelfs sector- en norm overschrijdend. Vanuit regionale zelfstandige steunpunten willen wij zorgvraag en zorgaanbod op elkaar afstemmen.

Elk jaar stellen wij doelen en wij stellen onszelf vragen. Wat is het belangrijkste aspect om groei te versnellen? Wij brengen dit terug tot hapklare brokjes.